Projekt

Boken: 365 Dagar i Marstrand

Alla kan vara med och skildra Marstrand i bilder under Ett År.

Skicka dina vardagsbilder till Fotoklubben på adress: fjordglimt@telia.com

Skriv var fotot är taget, plats, datum och tid. Fotoklubben väljer löpande ut bilder till boken så skicka så fort som möjligt.

Skriv vem som tagit fotot, namn, tel nr och mailadress.

Tänk på att personer som eventuellt  är med på bilden måste godkänna att vi använder den!

OBS! Alla foton som skickas in = Fotoklubbens bilder! Förtydligande: Med detta vill vi bara försäkra oss om att vi har lov att trycka bilden i boken, framställa den i A4- eller vykortsformat till våra utställningar,  även till försäljning, och också fritt kunna använda bilden i våra utskick, på hemsidan och på Facebook. Namn på fotografen kommer alltid att framgå. Fotografen äger givetvis bilden och kan använda den hur han/hon vill!

Börja fota direkt 1:a januari 2018 så hoppas vi på en fin bok, klar våren 2019!

Har du frågor, ställ dom gärna via mail, formulär finns under fliken Kontakt, eller ring Solveig. Tel nr 0706 980548